Бургас футбол онлайн

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА
 
I. Общи условия за ползване на интернет сайта BURGASFOOTBALL.COM, собственост на АНГЕЛИНА БЮТИ ЕООД, ЕИК: 204823595.
Всеки потребител е длъжен да се запознае с общите условия на сайта, преди да подкрепи всяка от кампаниите, свързани със заплащане на предложени услуги или стоки.
Моля преди да направите заплащане/подкрепа на кампания чрез финансов превод, прочетете общите условия, с които се съгласявате да заплатите/подкрепите продукт от нас.
 
1. Burgasfootball.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба на публикуваните в него продукти и услуги, описани като кампании. След приключването на всяка кампания следва предложените услуги да бъдат предоставени публично на предварително описани интернет адреси във всяка от кампаниите.
 
2. Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта без да уведоми за това потребителите в сайта.
 
3.Потребителят е длъжен да заплати сума по избор от цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната услуга (стока) и тя ще остане такава.
 
4. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни име и фамилия при подкрепа на кампания на адрес burgasfootball.com.
 
5. Потребителят заплаща сума по свой избор за финансиране/подкрепа на продукта от избраната от него кампания.
 
6. Търговецът определя по свое преценка цена на всяка кампания.
 
7. Търговецът определя по своя преценка срок за набиране на средства за изпълнението на всяка кампания, като си запазва правото да увеличи или намали дните за осъществяване на всяка кампания без изрично да оповести предварително своите намерения.
 
8 .Търговецът не възстановява вече инкасирани суми, след като са приети след преглед съгласно ЗЗП и свързани с подкрепа на каквито и да е кампании - изтекли, актуални или бъдещи.
 
II. Права и задължения на страните
 
Търговецът се задължава:
1. Да информира за съдържанието на всяка от кампаниите.
2. Да съобщи в какъв период протича всяка от кампаниите.
3. Да оповести цена на всяка от кампаниите.
4. Да съобщи интернет адресите за предоставяне на продукти от приключили кампании.
5. Да даде достъп до съдържанието на приключила кампания в интернет с адрес в срок от 24 до 48 часа, които "КЛИЕНТА" е подкрепил чрез финансиране по свой избор.
6. Търговецът гарантира, че услугите/продуктите, предлагани в сайта burgasfootball.com са авторски, маркирани с надпис Burgasfootball.com чрез различни изображения (чрез фото или видео маркиране в изображението на продукта).
III. Клиентът се задължава:
1. Да посочи име и фамилия при подкрепа на кампания.
2. Да подкрепи кампания със заплащане на сума по свой избор, като е наясно, че Търговецът не възстановява постъпили финансови средства.
 
IV.При приключване на кампания
Всяка от кампаниите се счита за приключена когато бъдат набрани необходимите средства за осъществяването на такава.
В срок от 24 до 48 часа след приключването на кампания продуктите ще бъдат обществено достъпни в интернет, като за целта предварително се обявяват адреси с местонахождението на всеки от продуктите в съответните кампании.
 
V. Лични данни
Burgasfootball.com не разпространява лични данни към трети лица, като изисква единствено име и фамилия при подкрепа на кампания.
 
VI. Разкриване на информацията
• Търговецът се задължава да не разкрива лични данни (име и фамилия) за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента
• Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
VI. Гаранционни условия:
- Търговецът гарантира неопределен публичен достъп в интернет мрежата на продуктите от кампаниите чрез предварително оповестени адрес.
 
VII. Допълнителни условия:
- Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил интернет страницата burgasfootball.com на своя компютър, таблет, телефон или друго електронно устройство.
 
IX.Начини на плащане
- Burgasfootball.com предлага различни методи за плащане, които се осъществяват чрез Epay/Easypay
 
Търговецът си запазва право да прави промени в Общите условия, като не е необходимо да уведомява предварително всеки от потребителите на сайта.
 
Допълнителна информация, относно кампаниите в Burgasfootball.com
 
Burgasfootball.com няма да ощети своите потребители, ако някой от тях вече е предоставил средства за подкрепа на кампания, а тя бъде в период на приключване, поради предварително зададен брой дни на активност.
При постъпили приходи на кампания в процес на приключване, тя се настройва с нов допълнителен период, който се задава непосредствено след приключването на първият такъв. 
Допълнителният период (също с определен брой дни) ще бъде финализиран след окончателното постъпване на определената сума за приключване на кампания.
Започнала кампания се приключва:
- Предсрочно (при набрани приходи)
- След предварително оповестен период (в случай на липса на интерес, като е допустимо във времето повторно зареждане на кампанията)
Кампания се продължава:
- При вече постъпили приходи, но не толкова, че да бъде финализирана (в момента на нейното продължаване)
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА
 
I. Общи условия за ползване на интернет сайта BURGASFOOTBALL.COM, собственост на АНГЕЛИНА БЮТИ ЕООД, ЕИК: 204823595.
Всеки потребител е длъжен да се запознае с общите условия на сайта, преди да подкрепи всяка от кампаниите, свързани със заплащане на предложени услуги или стоки.
Моля преди да направите заплащане/подкрепа на кампания чрез финансов превод, прочетете общите условия, с които се съгласявате да заплатите/подкрепите продукт от нас.
 
1. Burgasfootball.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба на публикуваните в него продукти и услуги, описани като кампании. След приключването на всяка кампания следва предложените услуги да бъдат предоставени публично на предварително описани интернет адреси във всяка от кампаниите.
 
2. Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта без да уведоми за това потребителите в сайта.
 
3.Потребителят е длъжен да заплати сума по избор от цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната услуга (стока) и тя ще остане такава.
 
4. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни име и фамилия при подкрепа на кампания на адрес burgasfootball.com.
 
5. Потребителят заплаща сума по свой избор за финансиране/подкрепа на продукта от избраната от него кампания.
 
6. Търговецът определя по свое преценка цена на всяка кампания.
 
7. Търговецът определя по своя преценка срок за набиране на средства за изпълнението на всяка кампания, като си запазва правото да увеличи или намали дните за осъществяване на всяка кампания без изрично да оповести предварително своите намерения.
 
8 .Търговецът не възстановява вече инкасирани суми, след като са приети след преглед съгласно ЗЗП и свързани с подкрепа на каквито и да е кампании - изтекли, актуални или бъдещи.
 
II. Права и задължения на страните
 
Търговецът се задължава:
1. Да информира за съдържанието на всяка от кампаниите.
2. Да съобщи в какъв период протича всяка от кампаниите.
3. Да оповести цена на всяка от кампаниите.
4. Да съобщи интернет адресите за предоставяне на продукти от приключили кампании.
5. Да даде достъп до съдържанието на приключила кампания в интернет с адрес в срок от 24 до 48 часа, които "КЛИЕНТА" е подкрепил чрез финансиране по свой избор.
6. Търговецът гарантира, че услугите/продуктите, предлагани в сайта burgasfootball.com са авторски, маркирани с надпис Burgasfootball.com чрез различни изображения (чрез фото или видео маркиране в изображението на продукта).
III. Клиентът се задължава:
1. Да посочи име и фамилия при подкрепа на кампания.
2. Да подкрепи кампания със заплащане на сума по свой избор, като е наясно, че Търговецът не възстановява постъпили финансови средства.
 
IV.При приключване на кампания
Всяка от кампаниите се счита за приключена когато бъдат набрани необходимите средства за осъществяването на такава.
В срок от 24 до 48 часа след приключването на кампания продуктите ще бъдат обществено достъпни в интернет, като за целта предварително се обявяват адреси с местонахождението на всеки от продуктите в съответните кампании.
 
V. Лични данни
Burgasfootball.com не разпространява лични данни към трети лица, като изисква единствено име и фамилия при подкрепа на кампания.
 
VI. Разкриване на информацията
• Търговецът се задължава да не разкрива лични данни (име и фамилия) за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента
• Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
VI. Гаранционни условия:
- Търговецът гарантира неопределен публичен достъп в интернет мрежата на продуктите от кампаниите чрез предварително оповестени адрес.
 
VII. Допълнителни условия:
- Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил интернет страницата burgasfootball.com на своя компютър, таблет, телефон или друго електронно устройство.
 
IX.Начини на плащане
- Burgasfootball.com предлага различни методи за плащане, които се осъществяват чрез Epay/Easypay
 
Търговецът си запазва право да прави промени в Общите условия, като не е необходимо да уведомява предварително всеки от потребителите на сайта.
 
Допълнителна информация, относно кампаниите в Burgasfootball.com
 
Burgasfootball.com няма да ощети своите потребители, ако някой от тях вече е предоставил средства за подкрепа на кампания, а тя бъде в период на приключване, поради предварително зададен брой дни на активност.
При постъпили приходи на кампания в процес на приключване, тя се настройва с нов допълнителен период, който се задава непосредствено след приключването на първият такъв. 
Допълнителният период (също с определен брой дни) ще бъде финализиран след окончателното постъпване на определената сума за приключване на кампания.
Започнала кампания се приключва:
- Предсрочно (при набрани приходи)
- След предварително оповестен период (в случай на липса на интерес, като е допустимо във времето повторно зареждане на кампанията)
Кампания се продължава:
- При вече постъпили приходи, но не толкова, че да бъде финализирана (в момента на нейното продължаване)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА BURGASFOOTBALL.COM

 

I. Общи условия за ползване на интернет сайта BURGASFOOTBALL.COM, собственост на АНГЕЛИНА БЮТИ ЕООД, ЕИК: 204823595.

Всеки потребител е длъжен да се запознае с общите условия на сайта, преди да подкрепи всяка от кампаниите, свързани със заплащане на предложени услуги или стоки.

Моля преди да направите заплащане/подкрепа на кампания чрез финансов превод, прочетете общите условия, с които се съгласявате да заплатите/подкрепите продукт от нас.

 

1. Burgasfootball.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба на публикуваните в него продукти и услуги, описани като кампании. След приключването на всяка кампания следва предложените услуги да бъдат предоставени публично на предварително описани интернет адреси във всяка от кампаниите.

2. Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта без да уведоми за това потребителите в сайта.

3. Потребителят е длъжен да заплати сумата по посочената цена, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната услуга (стока) и тя ще остане такава.

4. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни име и фамилия при подкрепа на кампания на адрес burgasfootball.com.

5. Потребителят заплаща посочената сума по свой избор за финансиране на продукта от избраната от него кампания.

6. Търговецът определя по свое преценка цена на всяка кампания.

7. Търговецът определя по своя преценка срок за за изпълнението на всяка кампания, като си запазва правото да увеличи или намали дните за осъществяване на всяка кампания без изрично да оповести предварително своите намерения.

8 .Търговецът не възстановява вече инкасирани суми, след като са приети след преглед съгласно ЗЗП и свързани с подкрепа на каквито и да е кампании - изтекли, актуални или бъдещи.

 

II. Права и задължения на страните

Търговецът се задължава:

1. Да информира за съдържанието на всяка от кампаниите.

2. Да съобщи в какъв период протича всяка от кампаниите.

3. Да оповести цена на всяка от кампаниите.

4. Да съобщи интернет адресите за предоставяне на продукти от приключили кампании.

5. Да даде достъп до съдържанието на приключила кампания в интернет с адрес в срок от 24 до 48 часа, които "КЛИЕНТА" е подкрепил чрез финансиране по свой избор.

6. Търговецът гарантира, че услугите/продуктите, предлагани в сайта burgasfootball.com са авторски, маркирани с надпис Burgasfootball.com чрез различни изображения (чрез фото или видео маркиране в изображението на продукта).

Търговецът се задължава от 24 ч. до 48 ч. след постъпилите средства за реализиране на кампания, да предостави интернет адрес за свободно проследяване на изработената продукция, както на лицето заплатило услугата, така и на всички посетители на сайта.

Търговецът не носи отговорност за качеството на интернет връзката на клиента, възпроизвеждаща вече изработената продукция. Препоръчително е продукциите да бъдат наблюдавани във възможно най-добро от качество от предложените варианти.

 

III. Клиентът се задължава:

1. Да посочи име и фамилия при подкрепа на кампания.

2. Да подкрепи кампания със заплащане на посочена предварително сума, като е наясно, че Търговецът не възстановява постъпили финансови средства.

 

IV. При приключване на кампания

Всяка от кампаниите се счита за приключена, когато бъдат приети необходимите средства за осъществяването на такава.

В срок от 24 до 48 часа след приключването на кампания, продуктите ще бъдат обществено достъпни в интернет, като за целта предварително се обявяват адреси с местонахождението на всеки от продуктите в съответните кампании.

В случай, че лицето заплатило кампания не получи достъп до услугата до 48 ч. след нейното заплащане, може да позвъни на дежурният ни телефон 0893 97 88 83.

Burgasfootball.com не връща вече постъпили суми за реализиране на кампании.

 

V. Лични данни

Burgasfootball.com не разпространява лични данни към трети лица, като изисква единствено име и фамилия (по желание) при подкрепа на кампания.

 

VI. Разкриване на информацията

• Търговецът се задължава да не разкрива лични данни (име и фамилия) за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента

• Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VI. Гаранционни условия:

- Търговецът гарантира неопределен публичен достъп в интернет мрежата на продуктите от кампаниите чрез предварително оповестени адреси.

 

VII. Допълнителни условия:

- Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил интернет страницата burgasfootball.com на своя компютър, таблет, телефон или друго електронно устройство.

 

IX. Начини на плащане

- Burgasfootball.com предлага различни методи за плащане, които се осъществяват чрез Epay/Easypay

 

X. Допълнителна информация, относно кампаниите в Burgasfootball.com

Започнала кампания се приключва:

- Предсрочно (при набрани приходи)

- След предварително оповестен период (в случай на липса на интерес, като е допустимо във времето повторно зареждане на кампанията)

Кампания се продължава:

Търговецът си запазва право да прави промени в Общите условия, като не е необходимо да уведомява предварително всеки от потребителите на сайта.